Rudolf Broman

Lamhult

1886-09-23 Födelsedatum
1941-08-02 Dödsdatum

Gravsatt: 1941-08-10

4 1 D 306, 307

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats