Sigrid Karlsson

Nydala Intägt

1902-08-10 Födelsedatum
1943-06-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1943-06-20

4 1 D 309

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo