Astrid Hanna Matilda Ahlburg

Värnamo

1913-11-28 Födelsedatum
2013-04-12 Dödsdatum

Gravsatt: 2013-05-03

1 1 O 1554

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats