Ilias Anastassiadis

Värnamo

1949-03-17 Födelsedatum
1994-11-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-11-26

1 1 O 1493

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats