Lennart Nils Anders Andersson

Värnamo

1930-08-15 Födelsedatum
1994-10-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-11-03

1 1 O 1553

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo