Sture Axel Gerhard Axelsson

Värnamo

1922-09-23 Födelsedatum
2011-04-01 Dödsdatum

Gravsatt: 2011-04-14

1 1 O 1544, 1545

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats