Torsten Vilhelm Andersson

Värnamo

1913-01-03 Födelsedatum
1998-05-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1998-06-15

1 1 O 1564

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats