1 T

Gravsatta

1 1 T 73

Rolf Helmer Adolfsson

Värnamo

1928-09-24
2018-07-01
Gravsatt: 2018-12-14
Mer information

1 1 T 73

Sonja Anna Maria Adolfsson

Värnamo

1928-11-21
2017-12-23
Gravsatt: 2018-04-04
Mer information

1 1 T 94

Berit Marie-Louise Ahlbertz

Värnamo

1931-03-09
2018-02-23
Gravsatt: 2018-06-01
Mer information

1 1 T 58

Lilly Ann-Britt Anderberg Hagström

Värnamo

1937-05-15
2018-10-04
Gravsatt: 2018-11-28
Mer information

1 1 T 2

Birger Verner Lennart Andersson

Värnamo

1929-06-26
2018-08-14
Gravsatt: 2019-02-26
Mer information

1 1 T 91

Karl Olof Kurt Andersson

Värnamo

1932-05-02
2016-08-17
Gravsatt: 2016-09-14
Mer information

1 1 T 53

Karl Torsten Lennart Andersson

Värnamo

1928-05-16
2016-11-09
Gravsatt: 2016-12-20
Mer information

1 1 T 111

Kjell Yngve Andersson

Bor

1941-03-11
2018-07-24
Gravsatt: 2018-09-14
Mer information

1 1 T 71

Stefan Arne Reino Andersson

Värnamo

1951-12-02
2018-07-09
Gravsatt: 2018-10-05
Mer information

1 1 T 126

Sven Karl Ivar Andersson

Värnamo

1933-10-31
2017-02-19
Gravsatt: 2017-04-20
Mer information

1 1 T 56

Johnny Bertil Gideon Angerbrandt

Värnamo

1941-01-06
2018-09-28
Gravsatt: 2018-12-07
Mer information

1 1 T 170

Bert Arvid Harald Aronsson

Värnamo

1938-02-25
2016-09-18
Gravsatt: 2016-10-26
Mer information

1 1 T 170

Emmy Inga-Britt Aronsson

Värnamo

1928-10-22
2017-09-18
Gravsatt: 2017-11-22
Mer information

1 1 T 31

Bernt Sven Ingemar Asp

Värnamo

1934-05-25
2022-11-13
Gravsatt: 2023-03-13
Mer information

1 1 T 31

Gerd Berit Maria Asp

Värnamo

1941-02-21
2024-01-19
Gravsatt: 2024-04-26
Mer information

1 1 T 158

Sven Axel Birger Axelsson

Värnamo

1928-09-13
2015-07-04
Gravsatt: 2015-10-16
Mer information

1 1 T 42

Filip Pär Karl Bengtsson

Värnamo

1997-10-10
2022-03-25
Gravsatt: 2022-06-03
Mer information

1 1 T 188

Ella Anna Britta Berg

Värnamo

1926-07-25
2015-04-24
Gravsatt: 2015-10-23
Mer information

1 1 T 144

Bengt Åke Bergman

Värnamo

1937-05-03
2015-12-22
Gravsatt: 2016-04-15
Mer information

1 1 T 64

Martin Adolf Bergman

Värnamo

1931-05-12
2018-02-21
Gravsatt: 2018-05-11
Mer information