Karl Johan Daniels

Byggnadssnick | Värnamo

1899-03-25 Födelsedatum
1953-10-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1953-10-30

1 NU Q 599

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo