Ester Fag

Ort:Fryele Mjöhult
Gravnummer:3 1 2 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo