Frans Edvard Svensson

Gravsatt:1926-02-28
Ort:Fryele Bergsgård
Gravnummer:3 1 2 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo