Eira Anna Gunborg Ingelsten

Födelsedatum:1927-12-15
Dödsdatum:2014-04-27
Gravsatt:2014-05-19
Ort:Värnamo
Gravnummer:3 1 2 130, 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo