Augusta Svensson

Gravsatt:1969
Ort:Fryele Lund
Gravnummer:3 1 2 122, 123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo