Helmer Gustaf Ingvar Johansson

Födelsedatum:1924-09-29
Dödsdatum:1997-07-17
Gravsatt:1997-07-29
Ort:Fryele Släthult
Gravnummer:3 1 6 671, 672

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo