Rut Maria Karlsson

Födelsedatum:1926-08-15
Dödsdatum:2016-03-27
Gravsatt:2016-04-13
Ort:Värnamo
Gravnummer:3 1 6 697, 698

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Fryele Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo