Karolina Svensson

Gravsatt:1928
Ort:Nydala Klinthult
Gravnummer:4 1 J 534

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo