Erik Arvid Valter Andersson

Födelsedatum:1918-06-17
Dödsdatum:2004-12-27
Gravsatt:2005-02-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 G 1953

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo