Christer Nils Vilhelm Axelsson

Födelsedatum:1950-09-02
Dödsdatum:1996-08-25
Gravsatt:1996-09-09
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 G 1914

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo