Nils Gustaf Anders Bard

Födelsedatum:1916-11-20
Dödsdatum:2011-02-23
Gravsatt:2011-03-18
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 H 850, 851

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo