Christer Lars Thomas Björk

Födelsedatum:1977-05-10
Dödsdatum:1986-12-26
Gravsatt:1987-01-03
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 H 988, 989

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo