Märta Ingeborg Birgitta Apelmo

Födelsedatum:1927-02-21
Dödsdatum:2017-04-04
Gravsatt:2017-09-28
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 H 1014, 1015

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo