Matti Karl Anton Andersson

Födelsedatum:1914-11-08
Dödsdatum:1996-09-17
Gravsatt:1996-09-25
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 H 984

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo