Sonja Anna Maria Adolfsson

Födelsedatum:1928-11-21
Dödsdatum:2017-12-23
Gravsatt:2018-04-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 1 T 73

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo