Karl Henrik Mats Danielsson

Födelsedatum:1930-12-13
Dödsdatum:2018-08-16
Gravsatt:2018-09-14
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 2 A 118

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo