Fritz Lennart Erland Svensson

Födelsedatum:1916-04-27
Dödsdatum:2004-02-02
Gravsatt:2004-02-16
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ AZ 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo