Märta Ragnvi Irène Svensson

Födelsedatum:1929-02-23
Dödsdatum:2016-07-01
Gravsatt:2016-08-18
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ AZ 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo