Olof Nordin

Födelsedatum:1865-03-21
Dödsdatum:1953-03-07
Gravsatt:1953-03-14
Ort:Värnamo Ljusseveka
Gravnummer:1 NÖ AZ 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo