Edith Axelsson

Gravsatt:1947
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BI 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo