Ivar Sigvard Valentin Karlsson

Födelsedatum:1918-12-17
Dödsdatum:1998-07-30
Gravsatt:1998-08-10
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BI 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo