Anna Vilhelmina Alfredsson

Födelsedatum:1897-10-23
Dödsdatum:1945-03-08
Gravsatt:1945-03-18
Ort:Värnamo Majhill
Gravnummer:1 NÖ BI 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo