Gunnar Sven Erik Bäckman

Födelsedatum:1920-06-04
Dödsdatum:1945-10-11
Gravsatt:1945-10-21
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BI 5

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo