August Isak Andersson

Födelsedatum:1844-09-05
Dödsdatum:1933-01-03
Gravsatt:1933-01-08
Ort:Värnamo Alandsryd
Gravnummer:1 NÖ BN 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo