Folke Blomstrand

Födelsedatum:1895-10-12
Dödsdatum:1915-03-28
Gravsatt:1915-04-01
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BN 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo