Carl Fredrik Fredricsson

Födelsedatum:1877-06-08
Dödsdatum:1931-12-30
Gravsatt:1932-01-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BN 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo