Sven Erik Verner Bergkvist

Födelsedatum:1927-05-25
Dödsdatum:2018-08-21
Gravsatt:2019-05-16
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NÖ BN 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo