Axel Edvin Karlsson

Födelsedatum:1889-04-14
Dödsdatum:1955-11-28
Gravsatt:1955-12-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU D 174, 175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo