Rune Ingvar Karlsson

Födelsedatum:1932-12-12
Dödsdatum:2017-02-10
Gravsatt:2017-03-07
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU D 174, 175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo