Alfred Karlsson

Födelsedatum:1883-03-13
Dödsdatum:1955-10-13
Gravsatt:1955-10-23
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU J 358, 359

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo