Ernst Alfred Gustavsson

Födelsedatum:1876-12-06
Dödsdatum:1945-11-16
Gravsatt:1945-11-24
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU M 466, 467

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo