Erik Konrad Svensson

Födelsedatum:1897-05-12
Dödsdatum:1974-12-28
Gravsatt:1975-01-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Q 611, 612, 613, 614

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo