Gunborg Elin Doris Karlsson

Gravsatt:1954-12-27
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Q 617, 618

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo