Karl Axel Svensson

Födelsedatum:1890-05-02
Dödsdatum:1965-10-03
Gravsatt:1965-10-11
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Q 611, 612, 613, 614

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo