Karl Emil Karlsson

Födelsedatum:1884-07-06
Dödsdatum:1953-06-18
Gravsatt:1953-06-28
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Q 602, 603

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo