Albert Svensson

Födelsedatum:1896-09-15
Dödsdatum:1964-05-22
Gravsatt:1964-06-01
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Q 604, 605

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo