Astrid Hanna Frideborg Petersson

Födelsedatum:1918-12-25
Dödsdatum:2017-07-12
Gravsatt:2017-08-15
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 847, 848

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo