Ernst Valfrid Pettersson

Födelsedatum:1881-06-26
Dödsdatum:1969-05-26
Gravsatt:1969-06-07
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 847, 848

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo