Ivar Lennart Persson

Födelsedatum:1931-07-12
Dödsdatum:2016-03-04
Gravsatt:2016-04-20
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 838, 839, 840

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo