Gunnar Ernst Vilhelm Gunnarsson

Födelsedatum:1907-07-12
Dödsdatum:1990-04-23
Gravsatt:1990-05-16
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 841, 842, 843

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo