Kjell Gösta Thage Lidåker

Födelsedatum:1948-11-04
Dödsdatum:1956-09-01
Gravsatt:1956-09-08
Gravnummer:1 NU Y 836, 837

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo