Nore Erik Fritiof Lidåker

Födelsedatum:1908-12-08
Dödsdatum:1974-10-06
Gravsatt:1974-10-12
Ort:Värnamo Alandsryd
Gravnummer:1 NU Y 836, 837

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo